mongolia_map_web.jpg

НЭВТРҮҮЛЖ, НУТАГШУУЛСАН СТАНДАРТ

Дэлхийд тэргүүлэх брэндүүдийг Монголынхоо зах зээлд нэвтрүүлж олон улсын стандартыг үйл ажиллагаандаа бүрэн нэвтрүүлж ажиллаж байна.

IRAAM

Монголын Аж Үйлдвэрлэлийн Алепинизмийн холбооны гишүүн

IRAAM.jpg
ISSA

Олон улсын цэвэрлэгээний холбооны гишүүн

ISSA.jpg
IRATA

Олон улсын олсонд ажиллах техникийн холбооны гишүүн

IRARARARA.jpg
ISO - ROPE ACCESS SYSTEM

Олон улсын олсонд ажиллах стандарт 22846 хэрэглэдэг

ISO
IWCA

Олон улсын цонх цэвэрлэгээний холбооны гишүүн

IWCA.jpg
ANSI

АНУ-ын үндэсний стандартын институтын гишүүн

ANSI.jpg