Sun Room
Pro management.png

Үл хөдлөх хөрөнгийн менежментийн цогц үйлчилгээ

Бид хөрөнгийн зах зээл дээр танд үүсч байгаа болон үүсэх эрсдэлтэй асуудлыг шийдвэрлэх хөрөнгийн удирдлагын нэгдсэн систем-ийг нэвтрүүлэгч СӨХ-ийн загвар компани.

web123.png

Тогтмол хийгдэх үйлчилгээ

 • Өдөр тутмын төлөвлөгөөт орц, нийтийн эзэмшлийн гадна талбайн цэвэрлэгээ

 • Хотхоны хамгаалалт, авто зогсоолын аюулгүй байдал, хяналтын системийн

 • үйл ажиллагаа

 • Ногоон байгууламжийн усалгаа, арчилгаа

 • Хог ачилтын зохион байгуулалт, хогийн цэгийн цэвэрлэгээ, хогны нэгдсэн менежмент

 • Лифтний ажиллагааны хэвийн байдлыг хангах

 • Нийтийн эзэмшлийн гэрэлтүүлэг, цонх, хаалганы хэвийн үйл ажиллагааг хангах

 • Төлөвлөгөөт хугацааны болон онцгой нөхцлийн үеийн ариутгал

 • Төлөвлөгөөт хугацааны их цэвэрлэгээ, онцгой нөхцлийн үеийн их цэвэрлэгээ

 • Төлөвлөгөөт засвар, арчилгаа

Холбогдох

Washing Window

7711 9660

9008 4444

 • White Facebook Icon

Skypro Group