БИЗНЕСИЙН ЦАР ХҮРЭЭ

2007 онд Мэргэжлийн орчуулга хийж эхэлснээс хойш тасралтгүй хөгжиж, өрсөлдсөөр 2020 оны эцсийн байдлаар 12 компаниар бизнесийн 6 салбарт үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Гадна фасад болон дотор цэвэрлэгээ үйлчилгээг ОУ-ын стандартуудын дагуу хийж гүйцэтгэдэг.

SP cleaning.jpg

Тусгай сонирхолын аялал жуулчлал чиглэлээр 2015 оноос хойш үйл ажиллагаа явуулж байна. 

SP Jagged Mongolia.jpg

Хөрөнгө ашиглалтын удирдлагыг ОУ-ын стандартад тулгуурлан мэргэжлийн үйлчилгээ хүргэж байна. 

SP Management.jpg
БАРИЛГЫН УГСРАЛТ

Үл хөдлөх хөрөнгийн бүтээн байгуулалт, түрээсийн үйлчилгээ, барилга засварын чиглэлээр үйл ажиллагааг явуулж байна.

SP Construction.jpg

Төвлөрсөн эмчилгээ оношилгоо, шинжилгээ, лабораторийн цогц үйлчилгээ үзүүлэх дөрөвдүгээр эмнэлгийн менежмент

SP Medtech.jpg
ХАРУУЛ, ХАМГААЛАЛТ

Мэргэжлийн харуул хамгаалалт болон V.I.P хамгаалалтын үйлчилгээ

SP Shandas Security.jpg

Дэлхийд алдартай Petzl, Unger зэрэг брэндүүдийг албан ёсны эрхтэйгээр импортолж байна

SP Trade_1.jpg
МЭДЭЭЛЭЛ ТЕХНОЛОГИ

Хиймэл оюун ухаанд суурилсан бүтээгдэхүүнүүдийн интегралчлал

SP Solution.jpg
ЗАГВАР

Онцгой шаардлагийн хувцас, өнө удаан орших тав тух

SP Odon Design.jpg

Маркетингийн зөвлөх үйлчилгээ

SA Consulting_1.jpg