БИЗНЕСИЙН ЦАР ХҮРЭЭ

2007 онд Мэргэжлийн орчуулга хийж эхэлснээс хойш тасралтгүй хөгжиж, өрсөлдсөөр 2021 оны 2-р улирлын байдлаар 14 охин компанитайгаар бизнесийн 8 салбарт үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Гадна фасад болон дотор цэвэрлэгээ үйлчилгээг ОУ-ын стандартуудын дагуу хийж гүйцэтгэдэг.

SP cleaning.jpg

Тусгай сонирхолын аялал жуулчлал чиглэлээр 2015 оноос хойш үйл ажиллагаа явуулж байна. 

SP Jagged Mongolia.jpg

Хөрөнгө ашиглалтын удирдлагыг ОУ-ын стандартад тулгуурлан мэргэжлийн үйлчилгээ хүргэж байна. 

Picture1.png
БАРИЛГЫН УГСРАЛТ

Үл хөдлөх хөрөнгийн бүтээн байгуулалт, түрээсийн үйлчилгээ, барилга засварын чиглэлээр үйл ажиллагааг явуулж байна.

SP Construction.jpg

Төвлөрсөн эмчилгээ оношилгоо, шинжилгээ, лабораторийн цогц үйлчилгээ үзүүлэх Дөрөвдүгээр эмнэлгийн төсөл хэрэгжүүлэгч.

SP Medtech.jpg
ХАРУУЛ, ХАМГААЛАЛТ

Мэргэжлийн харуул хамгаалалт болон V.I.P хамгаалалтын үйлчилгээ

SP Shandas Security.jpg

Дэлхийд алдартай Petzl, Unger зэрэг брэндүүдийг албан ёсны эрхтэйгээр импортолж байна.

SP Trade_1.jpg
МЭДЭЭЛЭЛ ТЕХНОЛОГИ

Хиймэл оюун ухаанд суурилсан бүтээгдэхүүнүүдийн интегралчлал

SP Solution.jpg
ЗАГВАР

Оёдлын үйлдвэрлэл

SP Odon Design.jpg

Маркетингийн зөвлөх үйлчилгээ

SA Consulting_1.jpg