ДЭЛХИЙН СТАНДАРТЫГ
МОНГОЛДОО НУТАГШУУЛСАН ТУРШЛАГУУД

ANSI-png_edited.png

АНУ-ын Үндэсний Стандартын Институтын Гишүүн

Business Brainstorming

БИДНИЙ НУТАГШУУЛСАН СТАНДАРТУУД

Дэлхийд тэргүүлэх брэндүүдийг Монголынхоо зах зээлд нэвтрүүлж олон улсын стандартыг үйл ажиллагаандаа бүрэн нэвтрүүлж ажиллаж байна.

Бидний сайн гүйцэтгэл 

Биднийг дэлхийд өрсөлдүүлнэ...  

Манай дэлхийд өрсөлдөх салбарууд

БИДЭНТЭЙ ХАМТДАА ХӨГЖИЖ, АЖИЛЛАХ АЖЛЫН БАЙР

Та Бидэнтэй нэгдэж, Дэлхийд өрсөлдөх багийн нэг хэсэг болох нээлттэй ажлын байрны саналууд хүлээж байна...